Списак питања из генетике 2

списак питања из генетике 2- 2018.

Advertisements

Царство протиста

ЦАРСТВО ПРОТИСТА

Разврставајући жива бића, систематичари су наишли на проблем- где разврстати неке једноћелијске еукариотске организме који имају особине и биљака и животиња. Роберт Витакер, фитоеколог, први је предложио (1959.) да се ови организми издвоје у посебно цасртво, царство Протиста. У ово царство сврстани су једноћелијски или колонијални организми са обликованим једром.  Наставите са читањем