Ћелија- грађа

spisak-pitanja-celija1

Ћелија је основна јединица грађе сваког живог бића. Да би упознали како је неко живо биће грађено и како функционише, прво морамо да упознамо грађу и начин функционисања ћелија које га граде. У прилогу имате питања кроз која можете проверити да ли сте разумели како су грађене ћелије и шта је у основи њиховог функционисања.

Списак питања-хемијски састав ћелије

Списак питања хемијски састав ћелије

Пред вама је списак питања којима можете проверити колико сте усвојили знања и које су вам способности повезивања усвојеног градива и примене стеченог знања у свакодневном животу из области уводне приче о биологији и хемијског састава живих бића. У оквиру питања се налазе и задаци којима можете посебно проверити разумевање структуре ДНК и РНК.