Списак питања-хемијски састав ћелије

Списак питања хемијски састав ћелије

Пред вама је списак питања којима можете проверити колико сте усвојили знања и које су вам способности повезивања усвојеног градива и примене стеченог знања у свакодневном животу из области уводне приче о биологији и хемијског састава живих бића. У оквиру питања се налазе и задаци којима можете посебно проверити разумевање структуре ДНК и РНК.

 

Advertisements

Царство протиста

ЦАРСТВО ПРОТИСТА

Разврставајући жива бића, систематичари су наишли на проблем- где разврстати неке једноћелијске еукариотске организме који имају особине и биљака и животиња. Роберт Витакер, фитоеколог, први је предложио (1959.) да се ови организми издвоје у посебно цасртво, царство Протиста. У ово царство сврстани су једноћелијски или колонијални организми са обликованим једром.  Наставите са читањем